OVER


In het project Het Landschap in de Tuin onderzochten architectuurhistoricus Lara Voerman en tuinontwerper Joost Emmerik de representatie van lokale landschappen in de tuin. Aanleiding vormden bezochte projecten die opvielen omdat ze een sterke associatie opriepen met een bepaald landschap, doordat het verschaald, geabstraheerd of schijnbaar ongewijzigd getransplanteerd werd naar de tuin of de openbare ruimte. We raakten gefascineerd door deze buitencategorie van ontwerpen, waar het wilde samenvalt met het geordende en waar in de beperkte, stedelijke ruimte verbanden met het grotere landschap en de natuur voelbaar zijn. De plekken voelden vertrouwd, verwezen naar iets groters en waren van een duurzame kwaliteit. Waarom voelen ze zo vertrouwd? En met welk motief grijpen ontwerpers terug op het lokale landschap, wat willen ze teweeg brengen en hoe voltrekt zich vervolgens het ontwerpproces? Er bleek genoeg stof voor een meerjarig onderzoek – mede dankzij subsidies van het Stimuleringsfonds Creatieve Industrie en de Stichting Noor Bos, met reizen langs voorbeeldprojecten, inspirerende gesprekken met landschapsarchitecten en -historici en lezingen, colleges, een workshop en blogs over het voortschrijdende onderzoek.

Lara Voerman (1982) is architectuurhistoricus. Opdrachtgevers vragen haar historisch onderzoek te doen naar gebieden of gebouwen die op het punt staan te veranderen. Resultaat is een cultuurhistorische verkenning, een bouwhistorische verkenning, een landschapsbiografie, een artikel of een boek. Opdrachten voert ze uit voor onder meer het Atelier Rijksbouwmeester, de Rijksdienst voor het Cultureel Erfgoed, de gemeente Rotterdam en Vereniging Hendrick de Keyser. Lara is medeauteur van De nieuwe grachtengordel. De realisatie van het Algemeen Uitbreidingsplan van Amsterdam (2017), De Deltawerken (2017) en auteur van Wonderlijkheden. Netwerken en inspiratiebronnen van Willem Marinus Dudok (2019). Ze is lid van de commissie Welstand en Cultureel Erfgoed van de gemeenten Wassenaar en Voorschoten.

Joost Emmerik (1979) is tuinontwerper en onderzoeker. Opgeleid als architect en stedenbouwkundige aan de TU Delft, werkt hij sinds zijn afstuderen als ontwerper van buitenruimtes. Een sterk geloof in de verbeeldende kracht van tuinen en het belang van tuinen in de huidige tijd vormen de basis van zijn werk. Joost zoekt naar een rustige eenvoud en combineert heldere lijnen, robuuste materialen en weelderige beplanting tot sensorische plekken die steeds onstuimiger groeien.